MĀCĪBU PROCESS SALDUS MĀKSLAS SKOLĀ no 23.03.2020.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību process klātienē tiek pārtraukts pilnībā līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notika plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā Saldus Mākslas skola ir sagatavojusies turpmākā mācību procesa nodrošināšanai.

Sākot ar 2020. gada 23.martu mācību process Saldus Mākslas skolā notiks attālināti, t.i., audzēkņiem tiks uzdoti patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam /14. aprīlim/. Attālinātā mācību procesa laikā saziņu starp pedagogiem, audzēkņiem un audzēkņu vecākiem nodrošināsim ar e – klases palīdzību.

Mākslas skolas profesionālās ievirzes programmas pedagogi ir sagatavojuši uzdevumus konkrētos mācību priekšmetos ar secīgu darba gaitas izklāstu, lai audzēkņi varētu tos veikt patstāvīgi.

Sagatavotos uzdevumus ar norādēm par to izpildi pedagogi nosūtīs audzēkņiem un viņu vecākiem e – klasē.

Darbu izvērtēšana paredzēta pēc 14. aprīļa, atgriežoties skolā mācību stundu laikā.

Arī interešu izglītības pedagogi piedāvās iespēju bērniem radoši darboties  patstāvīgi, nosūtot sagatavotos uzdevumus e – klasē.

Uzdevumi tiks publicēti arī Saldus Mākslas skolas mājaslapā https://makslasskola.saldus.lv/

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt +371 28637457

vai sazināties ar savu pedagogu e – klasē vai telefoniski