2024.gada nobeiguma darbu aizstāvēšana

2024. gada 11.aprīlī mūsu skolas audzēkņi aizstāvēja savus nobeiguma darbus.

Paldies audzēkņiem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu!

Lepojamies!