Arhitektūra

Interešu izglītības grupas “Arhitektūra” galvenie uzdevumi ir ievadīt bērnus zinībās par apbūvētās vides veidošanās mākslu, veicināt izpratni par arhitektūru un pilsētvidi:

  • apgūt pamatzināšanas un prasmes dažādu materiālu pielietošanai radošo ideju attēlošanai plaknē un telpiski
  • iepazīties ar arhitektūras pamatīpašībām: lietderību, skaistumu, izturību
  • apgūt vienkāršus arhitektūras valodas izteiksmes līdzekļus: ritmu, apjomu, telpu
  • iepazīties ar vēsturiskās un mūsdienu arhitektūras paraugiem izzinoši vērojot, analizējot un attēlojot
  • izzināt arhitektūras saistību ar sabiedrības vajadzībām, ekonomiku un ekoloģiju