Mācības

Saldus Mākslas skola realizē  profesionālas ievirzes 7 gadu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” 20V 211 00 licence Nr P-15131, 2017. gada 22. februāris.

Papildus 7 gadu izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla” Saldus Mākslas skola realizē interešu izglītības programmas : mazo bērnu grupa “Zīmulīši” bērniem vecumā no 4-5 gadi, grupa “Sagatavošana” bērniem vecumā no 6-7 gadi, grupa “Arhitektūra” bērniem vecumā no 6-13 gadi un “Jauniešu studija” bez vecuma ierobežojuma.

Saldus Mākslas skolas pedagogi ir izstrādājuši un regulāri realizē  mūžizglītības un tālākizglītības programmas.