Nobeiguma darbu aizstāvēšana

  • Saldus Mākslas skolas 7. kursa otrajā pusgadā audzēknis izstrādā nobeiguma darbu. Audzēknis izvēlas nobeiguma darba tēmu  atbilstoši savām vēlmēm un spējām, izvērtējot iepriekšējos gados apgūtās iemaņas. Audzēknis  izvēlas nobeiguma darba vadītāju.  Audzēknis izstrādā nobeiguma darbu – zīmējumu, grafiku, gleznojumu, lietišķās mākslas priekšmetu vai citu dizaina formu, kvalitatīvi realizējot savu oriģinālo ideju materiālā.
  • Nobeiguma darbu izstrādā konkrētai sabiedriskas nozīmes vietai.
  • Nobeiguma darba aizstāvēšanā audzēknis prezentē darbu ar nobeiguma darba planšetēm un runu. Nobeiguma darba planšetes sastāv no burtu planšetes, uz kuras tiek rakstīts skolas nosaukums, audzēkņa vārds un uzvārds, nobeiguma darba nosaukums un mācību gads, un skiču planšetēm, kurās tiek atspoguļota daļa no darba procesa.

ND 2024

ND 2023

ND 2022

ND 2021

ND 2020

ND 2019

ND 2018

ND 2017