Skates

Katru mācību gadu I pusgada beigās Saldus Mākslas skolā notiek audzēkņu radošo darbu skates, kurās var uzskatāmi apskatīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību procesa rezultātu.