Vēsture

Saldus Mākslas skola dibināta 1984.gada 22.martā ar Saldus rajona TDP Izpildkomitejas lēmumu Nr.36. Skolas direktore jau no pašiem pirmsākumiem ir Vēsma Krūmiņa. Mācības skolā 1984.gada 3.oktobrī uzsāka 50 audzēkņi un 4  pedagogi. Tobrīd skola izvietojās divu dzīvojamo namu 4. stāva telpās  Saldū Tūristu ielā 5 un Tūristu ielā 7, kā arī Saldū Tūristu ielā 2 dzīvojamā nama pagrabstāvā atradās skolas keramikas darbnīca.

2012./2013.mācību gadā audzēkņu skaits sasniedzis 220, no kuriem 170 mācās profesionālas ievirzes programmā  “Vizuāli plastiskā māksla”un 50 audzēkņi  interešu izglītības grupās, tobrīd ar audzēkņiem strādā 12 pedagogi.

2013. gada 22.martā Saldus Mākslas skola pārceļas uz jaunajām telpām Saldū Avotu ielā 12A. Līdz ar jaunajām telpām skolas audzēkņu skaits turpina pieaugt, skolas mācību process un piedāvājums sabiedrībai turpina attīstīties. 2014. gadā skola nosvin savu 30 gadu jubileju ar skolas bijušo absolventu un pedagogu salidojumu. Jubilejas pasākumā aptaujājot bijušos audzēkņus konstatējām, ka Saldus Mākslas skolā pavadītais laiks viņiem ir bijis iedvesmojošs un  pozitīvi ietekmējis viņu personības izaugsmi  un sevis apzināšanos.

RETRO GALERIJA