Par Mums

Saldus Mākslas skola ir paplašinājusi un dažādojusi piedāvājumu ārpus mācību programmai. Veiksmīgi darbojas pirmsskolas vecuma bērnu grupa „Zīmulīši”, sagatavošanas klases, arhitektūras grupas.  Jauniešu studija sniedz iespēju sagatavoties iestājeksāmeniem mākslas izglītības turpināšanai, projektu ietvaros organizējam saviem audzēkņiem  radošas darbnīcas mākslas profesionāļu vadībā.

Turpinām būtisku Saldus Mākslas skolas tradīciju – nobeiguma darbus izstrādāt sabiedriskām vietām Saldus un Brocēnu novados, kā arī citur.

Skolai ir izstrādātas un apstiprinātas vairākas tālākizglītības un mūžizglītības programmas, kuras regulāri tiek realizētas.

Turpinās sadarbība ar dažādām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un atsevišķiem kultūras un mākslas cilvēkiem dažādu kultūras projektu ietvaros.

Sadarbība ar Latvijas un citu valstu mākslas skolām paplašina redzesloku un radoši bagātina gan pedagogus, gan audzēkņus. Mums ir veiksmīga sadarbība ar mākslas skolām no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Norvēģijas, Īslandes un Somijas.

Pēdējos gados Saldus Mākslas skola aktīvi iesaistās novada pašvaldības organizētos starptautiskos projektos un skolas vadība piesaista papildus finansu līdzekļus no dažādiem projektu fondiem.

Saldus Mākslas skolas pedagogi sniedz individuālas konsultācijas profesionālos mākslas jautājumos, piedalās vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas olimpiāžu vērtēšanā,  Jaņa Rozentāla prēmijas žūrijā, Saldus novada svētku organizēšanas darba grupā u.c. atbilstoši savam kompetences līmenim.

Skola brīvprātīgi pilda pilsētas izstāžu telpas funkcijas, regulāri organizējot Saldus Mākslas skolas ēkā  Latvijas un ārvalstu profesionālu mākslinieku izstādes.