Jauniešu Studija

Interešu izglītības grupas “Jauniešu Studija” uzdevumi ir :

  • dot iespēju bērniem apmeklēt mācību programmas “Vizuāli plastiskā māksla” piedāvātos mācību priekšmetus nepilnā apjomā
  • sagatavot jauniešus iestājeksāmeniem ar mākslu saistītās mācību iestādēs