Sagatavošana

Interešu izglītības grupā “Sagatavošana” bērniem vecumā no 6-7 gadi mācāmies:

  • ieraudzīt + pētīt + attēlot + radīt
  • darboties ar dažādiem vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām