Nobeiguma darbi 2022

2022. gada 7. aprīlī savus NOBEIGUMA DARBUS aizstāvēja 29 talantīgi Saldus Mākslas skolas audzēkņi. Paldies audzēkņiem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu! Paldies recenzentiem māksliniekiem – Agnesei Staģei, Gintai Vītolai, Robertam Koļcovam, Raidam Kalniņam par saturīgām un iedvesmojošām sarunām ar darbu autoriem un trāpīgiem komentāriem!

AIZSTĀVĒŠANA:

 

AUDZĒKŅU DARBI: