Valsts konkurss 2017_2018

2017. /2018. m. g. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursā Saldus Mākslas skolas audzēkne Laura Kārkliņa ieguva godpilno 1. vietu, skolotāja Evika Zabarovska.