ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS SALDUS MĀKSLAS SKOLĀ

2020.gada 1. decembrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurā tika noteikts, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 11. janvārim.

Turpmākais mācību process Saldus Mākslas skolā no 7. decembra līdz mācību semestra beigām 18. decembrī norisināsies sekojoši:

  • interešu izglītība turpinās attālināti / pedagogi sūta audzēkņiem un vecākiem sagatavotus attālinātos uzdevumus, kā arī informē par aktuālo e klases pastā;
  • 1. 2. 3. 4. 5. klašu audzēkņiem tikai attālinātas mācības;
  • konsultācijas klātienē individuāli 6. un 7. klašu audzēkņiem notiks līdz 11. decembrim;
  • no 14. – 18. decembrim 7. klašu audzēkņi klātienē, individuāli izpildīs pārbaudes darbu mācību priekšmetos zīmēšana un gleznošana (pie nosacījuma, ja nemainās valdības pieņemtie noteikumi par ārkārtas situāciju valstī);
  • liecības

18. decembrī 1. – 6. klašu audzēkņiem un 21. decembrī 7. klašu audzēkņiem klašu audzinātāji sagatavos un nosūtīs liecības e – klasē ;

  • noslēdzot 1. semestri tiks izveidota Saldus Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu DIGITĀLĀ IZSTĀDE

Izstādē būs apskatāmi 1.-7. klašu un interešu izglītības grupu audzēkņu radošie darbi /1 audzēknis = 1 darbs/. Digitālā izstāde tiks publiskota Saldus Mākslas skolas mājas lapā, kā arī sociālajā vietnē facebook Saldus Mākslas skolas profilā.

  • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim.