Februārī Saldus mākslas un mūzikas skolu ēkā apskatāmas 2 izstādes

Februārī Saldus mākslas un mūzikas skolu ēkas apmeklētājiem, Avotu ielā 12A ir iespēja apskatīt

2 izstādes – RTU Arhitektūras fakultātes izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai»

un Liepājas Mūzikas Mākslas un Dizaina vidusskolas izstādi.

Izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir noslēdzošais pasākuma Arhitektūras izglītības 150 gadu jubilejas sarīkojumu ciklā. Tā tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.  Izstādes veidošanā piedalījās: Arhitektūras fakultātes zinātņu prodekāne profesore Sandra Treija, kuratore Velta Holcmane, projekta vadītāja Evita Serjogina un māksliniece Kima Abramova.

Liepājas Mūzikas Mākslas un Dizaina vidusskolas izstāde sniedz vizuāli baudāmu ieskatu skolas piedāvājumā  mūzikas un dizaina izglītību programmās.