Lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Līvu Treinovsku

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkni Līvu Treinovsku, pēc kuras skices tika izgatavota medaļa šī gada Saldus apvidus skrējiena pasākumam “Rozentālam pa pēdām 2024”