Mācības Saldus Mākslas skolā atsāksies 2021. gada 11. janvārī –  ATTĀLINĀTI.

No 2020. gada 1. decembra uz ārkārtējās situāciju laiku Saldus novada Domes deputāti lēma vecākus atbrīvot no mācību maksas par bērna izglītības ieguvi Saldus Mākslas skolā gan profesionālās ievirzes programmā, gan interešu izglītībā.