No 15.novembra izglītības process Saldus Mākslas skolā tiks organizēts klātienē un attālināti, sekojot apstiprinātajiem grozījumiem rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
klātienē bez ierobežojumiem varēs piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu (pirmsskolas izglītojamiem testi nav jāveic):
• vienas klases, grupas vai kursa ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav citu klašu, grupu vai kursu izglītojamie) tajā izglītības iestādē, kurā izglītojamais apgūst izglītības programmu pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.
Interešu izglītībā
grupām ZĪMULĪŠI, SAGATAVOŠANA, ARHITEKTŪRA notiks attālināti, izņemot grupu ARHITEKTŪRA un JAUNIEŠU STUDIJA audzēkņus, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti.
Informācija par mācību norisi Saldus mākslas skolā no 15. novembra tiks nosūtīta audzēkņiem un vecākiem e klasē.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar audzinātāju vai skolas administrāciju.
+371 26811401
+371 28637457