Nobeiguma darbus aizstāvēja 29 Saldus Mākslas skolas audzēkņi

2022.gada 7. aprīlī savus NOBEIGUMA DARBUS aizstāvēja 29 talantīgi Saldus Mākslas skolas audzēkņi. Paldies audzēkņiem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu! Paldies recenzentiem māksliniekiem – Agnesei Staģei, Gintai Vītolai, Robertam Koļcovam, Raidam Kalniņam par saturīgām un iedvesmojošām sarunām ar darbu autoriem un trāpīgiem komentāriem!