Tērpu kolekcijas. Valsts konkurss. Vizuāli plastiskā māksla.

Mūsu audzēkņu tapušās tērpu kolekcijas Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” ietvaros.