Aicinām pieteikt bērnus radošajām darbnīcām “Kas ir dizains?” 2023

Vieta: Saldus Mākslas skola
Datums: 24.07.-28.07.2023.
Laiks: katru dienu no plkst. 10:00-15:00
Bērnu vecums: 6-12 gadi
Maksa: 90 eiro
Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu: ej.uz/dizains2023
Radošo darbnīcu mērķis ir veicināt bērnos izpratni par dizainu un tā daudzveidību, tā nozīmi cilvēku dzīvē.
Dienas plāns.
Ierašanās katru dienu no plkst.9:30 skolas vestibilā.
Rīta nodarbība katru dienu plkst. 10:00- 12:00
Līdzi paņemto pusdienu laiks katru dienu plkst. 12:00
Brīvbrīdis.
Pēcpusdienas nodarbība katru dienu plkst. 13:00-15:00
Mājās došanās laiks no plkst. 15:00
26. jūlijs – Ekskursijas diena.
Ierašanās no plkst. 9:30
Izbraukšana no skolas plkst.10:00
Atgriešanās skolā precizēsim.
Līdzi Pusdienas.
28. jūlijs – Noslēgums.
Ierašanās no plkst.9:30 skolas vestibilā.
Rīta nodarbība plkst. 10:00- 12:00
Līdzi paņemto pusdienu laiks plkst. 12:00
Izstādes iekārtošana 13:00- 14:00 ( iekārtosim paši)
Sveikšana un diplomu izsniegšana 14:00 -15:00.

Radošo darbnīcu mērķis ir nodrošināt bērniem radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu vasaras brīvlaikā.
Radošās darbnīcas paredz aktivitātēs iesaistīt bērnus vecumā no 6 – 12 gadiem, tādā veidā sniedzot iespēju viņiem gūt jaunas zināšanas un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, attīstīt radošumu un realizēt savas idejas, gūt pieredzi praktiski darbojoties, tādējādi sekmējot viņu vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un lietderīgu vasaras brīvā laika pavadīšanu.
Dalībniekiem tiks nodrošināta vieta un materiāli, lai viņi varētu attīstīt savu radošumu, darbojoties praktiski un īstenojot savas idejas. Līdzi jāņem savu pusdienu maltīti.