Audzēkņu uzņemšana Saldus Mākslas skolā 2023./2024.m.g.

2023./2024. mācību gadam notiks sākot ar 1.jūniju Saldus Mākslas skola uzņem profesionālās ievirzes izglītības programmā bez iestājpārbaudījumiem :

  • 1.klasē / bērnus 8 gadu vecumā /
  • 2.klasē / bērnus 9 gadu vecumā / uzrādot 2 – 3 radošos darbus pirmajā tikšanās reizē /
  • 3.klasē / bērnus 10 gadu vecumā / uzrādot 2 – 3 radošos darbus pirmajā tikšanās reizē /

Nepieciešama ieskenēta 027/u medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli

interešu izglītības programmā :

  • grupā ZĪMULĪŠI / 4 un 5 gadu veciem bērniem /
  • grupā SAGATAVOŠANA / 6 un 7 gadu veciem bērniem /
  • grupā ARHITEKTŪRA / no 6 gadu vecuma /
  • grupā JAUNIEŠU STUDIJA / jauniešiem bez vecuma ierobežojuma /

Vecākiem, kas vēlas pieteikt savus bērnus mācībām Saldus Mākslas skolā, no 1. jūnija – 18. augustam nepieciešams veikt sekojošo:

  • elektroniski jāaizpilda IESNIEGUMS un jānosūta uz e pastu – pieteiksana.maksla@saldus.lv
  • ja bērns mācīsies profesionālās ievirzes programmā, jāpievieno ieskenēta 027/u medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli.

IESNIEGUMU varat atrast Saldus Mākslas skolas mājas lapā  sadaļā – PAR MUMS / DOKUMENTI / vecāku iesniegums uzņemšanai vai spiediet uz saiti šeit.

No 21. augusta atbildīgais pedagogs sazināsies ar vecākiem un informēs par 1. tikšanās reizi.