Gleznošana

Mācību priekšmeta GLEZNOŠANA apjoms –  544 stundas

Mērķis: apgūt glezniecības pamatprincipus, glezniecības stilus, veidus un paņēmienus, prast tos praktiski pielietot, apgūt dažādas glezniecības tehnikas, individuāli un radoši attīstīt apgūto.

Gleznošana. Darbs ar krāsu. Gleznotāja amata pamats. No vienkāršā uz sarežģīto. No tīrā uz salikto. No košā uz niansēto. No skaidrības uz padziļināto izpratni… Mēģinājumu ceļš un meistarības spodrināšana. Teorijas un prakses vienība. Studijas un iemaņu pārbaude. Kopijas un radošie darbi. Nemitīga profesionālā izaugsme. Savas varēšanas pārbaude. Gadu no gada arvien labākā kvalitātē, arvien pieaugošā sapratnē. Gleznošana. Iepazīts materiāls un mērķtiecīga tā izmantošana. Krāsa kā izteiksmes līdzeklis un gleznošana kā izteiksmes veids. Spēks vienībā.