Kompozīcija

Mācību priekšmeta KOMPOZĪCIJA programmas apjoms- 646 stundas

Mērķis: apgūt dažādus kompozīcijas organizēšanas paņēmienus un  to pielietošanas iespējas mākslā, pilnveidot audzēkņu iztēles spējas, estētiskās jūtas, un praktiskās iespējas to izteikšanā, dot pietiekamu zināšanu līmeni mākslas izglītības turpināšanai.

Kompozīcija ir mākslas darba uzbūve. Lai mākslu būvētu ir jāzina, kā to darīt. Un to var pētīt un izzināt un ar to var eksperimentēt nebeidzami. Variāciju skaits ir neizsmeļams, tāpat kā līdzekļu klāsts. Ko tik nevar savietot kopā! Krāsas, laukumus, līnijas, formas, siluetus, plaknes, apjomus un telpas… Studēt paraugus un radīt savu stāstu… Bez vārdiem prast runāt par notikumiem, lietām, emocijām tikai ar mākslā pieejamiem līdzekļiem. Kompozīcija ir radīšas process, kas ved uz izpratni, attīstību un arvien lielāku varēšanu.