Mākslas valodas pamati

Mācību priekšmeta MĀKSLAS VALODAS PAMATI programmas apjoms 136 stundas

Mērķis: brīvas, radošas, informētas personas veidošana, dodot skolēniem izpratni par mākslas vēsturiskās attīstības gaitu, sniedzot zināšanas par nozīmīgākajiem mākslas faktiem, apgūstot pamatiemaņas mākslas kritikā un mākslas darbu salīdzinošā analīzē, iepazīstoties ar izstādēm, muzeju kolekcijām, gūstot izpratni par mākslinieka radošo darbu, iepazīstot gleznotāja, tēlnieka, grafikas darbnīcu , un pašam veicot attiecīgus uzdevumus.

Mākslai ir sava valoda – sirds valoda. Tāpat kā dejai un mūzikai tai nav vārdu. Bet tai ir veidi, žanri un stili. Mākslai ir līnijas, laukumi, lielumi, virzieni, ritmi, faktūras, krāsas, gaismēnas un apjomi, ko sauc par mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Ar tiem var izteikt daudz. Tā ir iespēja radīt skaistumu, kurš uzrunā cilvēka dvēseli. Un tāpēc ir jāmācās mākslu. Jāmācās izteikties mākslas valodā un jāmācās tajā lasīt. Reizēm lasītprasme ir būtiskāka par radītprasmi, jo tā atklāj apvāršņus, tā māca saprast zemtekstus. Izpratne dod labvēlību un prasme vērtības novērtēt atnes prieku. Dzīvesprieks ir radīšanas prieks. Mākslas valoda māca redzēt un darīt ar jēgu. Un prast runāt par mākslu…