Nobeiguma darbs

Nobeiguma darbs tiek izstrādāts septītā apmācību gada 2.semestrī no janvāra līdz aprīļa vidum. Darbu tēmas audzēkņi izvēlas atbilstoši savām vēlmēm un spējām, izvērtējot iepriekšējos gados apgūtās iemaņas. Kā obligāts nosacījums nobeiguma darbam ir tā sabiedriskā nozīmība. Tēmu piedāvājumus gaidām un saņemam no skolām, bērnu dārziem un dažādām citām iestādēm. Nobeiguma darbu aizstāvēšana notiek aprīļa vidū, pieaicinot neatkarīgus recenzentus – profesionālus māksliniekus.