Veidošana

Mācību priekšmeta VEIDOŠANA programmas apjoms – 374 stundas

Mērķis: apgūt praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas veidošanā. Veidot izpratni par formas veidošanas pamatprincipiem. Māla un citu plastisko materiālu iepazīšana un praktisku iemaņu apguve darbā ar tiem. Izkopt formas , plastikas, proporcijas izjūtu.

Veidošana. Formas radīšana. Apjoma izjušana. Redzes un taustes iespaidu apvienojums. Māls kā plastisks un paklausīgs līdzeklis dabas kopēšanai un tēlniecisko objektu jaunradīšanai. Darbs izjūtas un acumēra trenēšanai. Sapratne par ciļņa un apaļskulptūras jēdzienu. Keramikas tehnoloģiju apzināšana. Tēlnieka amata noslēpumu pētīšana. Mālu mīcīšana un nejaušību pārradīšana apzinātā tieksmē –veidot mākslas darba formas arvien lielāku pilnību…