Zīmēšana

Mācību priekšmeta ZĪMĒŠANA programmas apjoms – 544 stundas

Mērķis: Apgūt zīmēšanas pamatprincipus, novērošanas un analītiskās spējas, noskaidrojot priekšmetu un dabas formu uzbūvi. Izkopt attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniskās iemaņas. Iegūt zināšanas par gaismēnas, apjoma un telpas attēlošanas likumiem. Sagatavot iestājai nākošās pakāpes profesionālās izglītības iestādēs.

Zīmējums ir visu amatu pamatā. Ir tikai jāiepazīst līnijas, to ritmi, silueti, gaismēnas, perspektīve… Ir tikai jāapgūst iemaņas lietot zīmuli, tušu, ogli, sangīnu, sēpiju, flomāsterus, pildspalvas un ko tik vēl ne…. Ir tikai jāveido ar līnijām un laukumiem uzmetumi, konstrukcijas zīmējumi, detaļu studijas, telpas perspektīve, ainavas… Un tad atliek vien noskaidrot zīmējuma tapšanas stadijas, kura kuru brīdi vēlamākā….