Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi 

1. klasē uzņem bērnus no 8 gadu vecuma.

Ja bērns, kurš vēlas uzsākt mācības mākslas skolā, ir vecāks par 8 gadiem un iestājeksāmenos uzrāda izcilus rezultātus, tad viņš var tikt ieskaitīts kādā no vecākajām klasēm. Vecākajās klasēs var tikt ieskaitīti izglītojamie, kas kas pirms tam ir mācījušies kādā citā profesionālās ievirzes izglītības mākslas skolā, uzrādot šīs skolas sekmju izrakstu un iepriekš sagatavotos darbus vērtēšanai skolas uzņemšanas komisijai.
Bērnus, kuri mācījušies sagatavošanas klasē un sasnieguši 8 gadu vecumu ieskaita 1. klasē bez iestājpārbaudījumiem.

Sagatavošanas grupā uzņem 6-7 gadus vecus bērnus bez iestājpārbaudījuma.

Mazo bērnu grupā “Zīmulīši” uzņem 4-5 gadus vecus bērnus bez iestājpārbaudījuma.

Jauniešu studijā uzņem bez vecuma ierobežojuma un bez iestājeksāmenaJauniešu studijas dalībnieki mācās pēc individuāla grafika, saskaņojot to ar skolotājiem.

Arhitektūras grupā uzņem bērnus vecuma grupās 6-8 gadi un 9-11 gadi bez iestājeksāmena.

Iestājpārbaudījumi 

Iestājeksāmens notiek mākslas skolā  Avotu ielā 12a  augusta beigās.

Eksāmens ir krāsu, kompozīcijas un proporciju izjūtas pārbaude. Eksāmena komisija novērtē reflektanta spējas  zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā 10 ballu sistēmā. Skolā tiek uzņemti visi audzēkņi bez konkursa. Eksāmens palīdz noskaidrot reflektanta atbilstību 1.klases vai citam līmenim.
Eksāmena laiks – 2 stundas. 
Līdzi jāņem:

  • papīrs gleznošanai A3 formāts;
  • guaša krāsas;
  • parastais zīmulis;
  • dzēšgumija;
  • otas;
  • ūdens trauks;
  • palete krāsu jaukšanai.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vecāku iesniegums skolas direktorei. Iesnieguma veidlapas var saņemt mākslas skolā vai izdrukāt mājas lapā pievienoto veidlapu sadaļā “dokumenti”.
  • Audzēkņa vecāku (vai aizbildņa) un skolas direktores Vienošanās  līgums. Līgumu var saņemt mākslas skolā vai izdrukāt mājas lapā sadaļā dokumenti pievienoto veidlapu 2 eksemplāros.