Kā katru gadu, Saldus Mākslas skola lepojas ar talantīgiem un radošiem audzēkņiem un absolventiem.

2019./2020. mācību gadā Saldus Mākslas skolu absolvēja

Fedotova Poļina
Gromova Viktorija
Našeniece Rebeka
Rakstiņa  Ance
Rancāne Marta
Spulaša Līva
Treija Elizabete
Jarašuna Dženifera Marta
Leite Tīna Laima
Patrašanu Gabriela
Tone Everita
Zāģere Zane
Zīlīte Megija

Lepojamies un novēlam veiksmi turpmāk dzīvē!