Noslēgusies Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2021./ 2022. mācību gadā I kārta Saldus Mākslas skolā. Paldies visiem audzēkņiem par radošiem darbiem!
I kārtas laureāti :
• Māras Škutānes projekts “IZSTĀDE PAMESTĀ FABRIKĀ”;
• Elīzas Bahas projekts Izstāde “DZĪVNIEKU PATVERSME”;
• Lāsmas Liepas projekts Izstāde “DZĪVĀ GLEZNA”;
• Sandas Plītas projekts Izstāde “VIŅI REDZ…”;
• Samantas Davidovas projekts Izstāde “ORGĀNUDERĪGIEIZRAKTEŅI”;
• Renāra Māliņa projekts Izstāde “R U P L I S”.
Šie darbi piedalīsies Valsts konkursa II kārtā.