2019. gada 12. okobrī plkst. 18.00 Saldus Mākslas skola aicina uz
35. GADU JUBILEJAS SVINĪBĀM
Ierašanās un reģistrācija viesiem sākot no pkst. 17.00
18.00 Svinīgā sveikšana un uzrunas ar muzikāliem priekšnesumiem:
Simona Sunepa /ērģeles/
grupa “KALNEJAS”
grupa “THE BAD TONES”
Madara Fogelmane /čells/
Noslēgumā – JUBILEJAS KŪKA !

Sākums