Turpinās reģistrācija 2022. gada vasaras dienas “Radošajām darbnīcām” (ar ievirzi arhitektūrā).

Turpinās reģistrācija 2022. gada vasaras dienas “Radošajām darbnīcām” (ar ievirzi arhitektūrā).

Vieta: Saldus Mākslas skola
Datums: 13.- 17.06.2022.
Laiks: katru dienu no 10.00- 15.00
Bērnu vecums: 6-12 gadi
Maksa: 75 eiro
Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu: ieej.lv/Radosasdarbnicas

Par Radošajām darbnīcām.

Radošās darbnīcas ar ievirzi arhitektūrā mērķis ir nodrošināt bērniem radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu vasaras brīvlaikā.

Radošās darbnīcas paredz aktivitātēs iesaistīt bērnus vecumā no 6 – 12 gadiem, tādā veidā sniedzot iespēju viņiem gūt jaunas zināšanas un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, attīstīt radošumu un realizēt savas idejas, gūt pieredzi praktiski veidojot dažādus noderīgus priekšmetus, tādējādi sekmējot viņu vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un lietderīgu vasaras brīvā laika pavadīšanu.

Dalībniekiem tiks nodrošināta vieta un materiāli, lai viņi varētu attīstīt savu radošumu, darbojoties praktiski un īstenojot savas idejas. Līdzi jāņem savu pusdienu maltīti.