Valsts konkursa laureāti

2019. /2020. m. g. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa laureātu apbalvošana Eduarda Smiļģa teātra muzejā 2020. gada 22. septembrī. Mūsu laureāti: Anna Šarlote Gūtmane, Paula Stepēna, Rūdolfs Zēbergs un skolotājas – Merike Armulika un Kristīne Ozola.

MŪSU ABSOLVENTI

Kā katru gadu, Saldus Mākslas skola lepojas ar talantīgiem un radošiem audzēkņiem un absolventiem. 2019./2020. mācību gadā Saldus Mākslas skolu absolvēja Fedotova Poļina Gromova Viktorija Našeniece Rebeka Rakstiņa  Ance Rancāne Marta Spulaša Līva Treija Elizabete Jarašuna Dženifera Marta Leite Tīna