Aicinām pieteikt bērnus radošajām darbnīcām ar ievirzi gleznošanā

Radošo darbnīcu mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnos vizuālo domāšanu – uztveri, iztēli un gleznot prasmi, iepazīt gleznošanas paņēmienus un tehnikas, lai tās varētu pielietot savā radošajā darbībā.

Vieta: Saldus Mākslas skola
Datums: 12.- 16.06.2023.
Laiks: katru dienu no plkst. 10:00- 15:00
Bērnu vecums: 6-12 gadi
Maksa: 90 eiro
Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu ŠEIT. 

Radošo darbnīcu uzdevumi:

 • Iepazīt gleznošanas procesu un nosacījumus uztveres un gleznošanas prasmes attīstīšanai;
 • Iepazīt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu un tehniku iespējas;
 • Iepazīt daudzveidīgas attēlošanas iespējas gleznojumā, attīstot iztēli un radošo pašizteiksmi;
 • Iepazīt radošu procesu praktiskā darbībā, meklējot piemērotāko risinājumu ieceres īstenošanai.

Radošās darbnīcas notiks no 12. jūnija- 16. jūnijam

 • Ierašanās katru dienu no plkst.9:30 skolas vestibilā.
 • Rīta nodarbība katru dienu plkst. 10:00- 12:00
 • Līdzi paņemto pusdienu laiks katru dienu plkst. 12:00
 • Brīvbrīdis.
 • Pēcpusdienas nodarbība katru dienu plkst. 13:00-15:00
 • Mājās došanās laiks no plkst. 15:00

14.jūnijs Ekskursijas diena:

 • Ierašanās no plkst. 9:30
 • Izbraukšana uz lauku sētu plkst.10:00
 • Atgriešanās skolā 15:00
 • Līdzi Pusdienas.

16.jūnijs Noslēgums:

 • Ierašanās no plkst.9:30 skolas vestibilā.
 • Rīta nodarbība plkst. 10:00- 12:00
 • Līdzi paņemto pusdienu laiks plkst. 12:00
 • Izstādes iekārtošana 13:00- 14:00 ( iekārtosim paši)
 • Sveikšana un diplomu izsniegšana 14:00- 15:00.

Radošās darbnīcas ar ievirzi gleznošanā mērķis ir nodrošināt bērniem radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu vasaras brīvlaikā.

Radošās darbnīcas paredz aktivitātēs iesaistīt bērnus vecumā no 6 – 12 gadiem, tādā veidā sniedzot iespēju viņiem gūt jaunas zināšanas un pilnveidot savas prasmes un iemaņas, attīstīt radošumu un realizēt savas idejas, gūt pieredzi praktiski darbojoties, tādējādi sekmējot viņu vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un lietderīgu vasaras brīvā laika pavadīšanu.

Dalībniekiem tiks nodrošināta vieta un materiāli, lai viņi varētu attīstīt savu radošumu, darbojoties praktiski un īstenojot savas idejas. Līdzi jāņem savu pusdienu maltīti.