Lepojamies un sveicam!

Profesionālās ievirzes audzēkņu Valsts konkursa mākslā laureātu apbalvošanas pasākums Rīgas Zoodārzā.

Saldus Mākslas skolas audzēknei Gerdai Ševelei 2. vieta.