NOBEIGUMA DARBI 2021

Neskatoties uz PANDĒMIJAS diktētiem noteikumiem, 2020./2021. mācību gadā Saldus Mākslas skolas 7. klašu audzēkņiem, atbalstošu un zinošu pedagogu vadībā, ir izdevies radīt lieliskus NOBEIGUMA DARBUS, kurus plašāka publika var apskatīt IZSTĀDĒ Saldus mākslas un mūzikas skolu ēkas 1. stāva logos

Valsts konkursa laureāti

2019. /2020. m. g. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa laureātu apbalvošana Eduarda Smiļģa teātra muzejā 2020. gada 22. septembrī. Mūsu laureāti: Anna Šarlote Gūtmane, Paula Stepēna, Rūdolfs Zēbergs un skolotājas – Merike Armulika un Kristīne Ozola.

MŪSU ABSOLVENTI

Kā katru gadu, Saldus Mākslas skola lepojas ar talantīgiem un radošiem audzēkņiem un absolventiem. 2019./2020. mācību gadā Saldus Mākslas skolu absolvēja Fedotova Poļina Gromova Viktorija Našeniece Rebeka Rakstiņa  Ance Rancāne Marta Spulaša Līva Treija Elizabete Jarašuna Dženifera Marta Leite Tīna